Skip to content

InDiiD

InDiiD – Innovativ Digital Distribution – är en plattform som lyfter musikkonstnärer och arrangörer inom det fria musiklivet genom film och rörlig bild. InDiiD initierades 2020 av GAC Vision – Göteborg Artist Center Vision – med fokus på att undersöka teknikens möjligheter att stärka det fria kulturlivet med digitala medel för en nationell och internationell publik. Våra ledord är synliggörande, tillgängliggörande, utforskande och innovation. Vi månar om att ta fram digitala konsertproduktioner av hög konstnärlig kvalitet på ett hållbart sätt, för att sedan distribuera utifrån en tanke om att skapa format med så låga digitala trösklar som möjligt. 
 
I nuläget arbetar InDiiD mest med aktörer inom jazz, improvisation, samtida musik och närliggande genrer, och är just nu aktuella med konsertserien Konsertkvart – musikupplevelser i fickformat. 
InDiiD

Konsertkvart

Konsertkvart är en kortfilmsserie med 6 konsertfilmer om 15 minuter vardera där vi möter svenska och internationella musikkonstnärer inom jazz, improvisation och konstmusik. Varje film utspelar sig på en unik kulturplats i västra Sverige, som vuxit fram tack vare lokala eldsjälar och arrangörer i mindre orter och på landsbygden. Välkommen på konsert i oväntade, ovanliga och okända rum!

Konsertkvart1_gul

Inom InDiiD jobbar:

Vi som arbetar inom InDiiD samt med att producera serien Konsertkvart är: 

Emma-Axberg

Emma Axberg

Emma Axberg är projektledare, producent och kommunikatör. Inom InDiiD2.0 jobbar hon med planering, genomförande och distribution av konsertproduktionerna samt med utveckling av InDiiD som plattform. Hon har en bakgrund inom scenkonst och improvisation, och ett särskilt intresse för projekt som arbetar gränsöverskridande och bortom genreförväntningar. 

Kontakt: info@indiid.se

Josefin Stacy

Josefin Stacy

Josefin Stacy är videograf och fotograf. Hon har sin bakgrund inom musiken och en kandidatexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i Musik och Mediaproduktion. Hon har bl.a jobbat på GSOplay, arbetar nu deltid hos Nilento Studios och frilansar sin övriga tid. Inom InDiiD arbetar hon som videograf samt med postproduktion av filmer och rörligt material i serien Konsertkvart. Josefin arbetade även med InDiiD 1.0.

Kontakt: josefin.stacy@gmail.com

Magnus Bergstrom

Magnus Bergström

Magnus Bergström är videograf, fotograf och kontrabasist. Inom InDiiD arbetar han som videograf under inspelningarna samt med postproduktion av filmer och rörligt material i serien Konsertkvart. Magnus arbetade även med projektet InDiiD 1.0. Magnus är utbildad improvisationsmusiker på Högskolan för scen och musik i Göteborg och frilansar som musiker, fotograf och filmare.

Kontakt: magnusbergstroem@gmail.com

InDiiDs historia

Indiid 1.0: 2020 – 2022

InDiiDHelaWebb
InDiiD utvecklas ett projekt i taget, och tog sin början under pandemin i InDiiD 1.0. I detta projekt fokuserade GAC på digital distribution av konserter genom inspelning och livestreaming och utforskade olika betalningslösningar. Projektet pågick från 1 oktober 2020 till 31 maj 2022, som ett samarbetsprojekt mellan GAC Vision ek. förening, Knutpunkt, Kulturföreningen Bunkern och GAS-festivalen. Projektledare var Maria Rylander. InDiiD fick stöd av Kulturella och kreativa näringar (KKN) Västra Götalandsregionen.

Från 15 aug 2022 drivs projektet vidare genom InDiiD 2.0, med serien Konsertkvart. Ett projekt som går djupare in i arbetet med att skapa visuellt sammanhållna konsertproduktioner med högkvalitativt ljud och bild i tillgängliga format.